Q7837 - Hoa vầng dương

Liên hệ

Sao còn vương chi chút mơ mang Trong đượm buồn xa xăm tít tắp Trong màu đỏ tự đốt lên mong ước Cũng dịu dàng ngọt lắm yêu thương.

Bình luận
Đánh giá :